Զաւարեան Ուսանողական Միութիւնը պատրաստած է հայկական ելեկտրոնային օրացոյց մը: 2014 տարուան հայկական օրացոյցը կարելի է ունենալ ձեր ելեկտրոնային գործիքներուն վրայ:

– iOS-ի համար սեղմել Link-ին վրայ, Link-ը բանալ browser-ի մը միջոցով, ապա subscribe ըլլալ

– Android-ի համար Link-ը բանալ, download ընել, downloaded file բանալ (basics.ics), import ընել

– Gmail Desktop-ի համար Google Calendar:www.calendar.google.com էջին ձախ կողմը գտնել Other Calendars Other Calendars-ի աջ կողմի պզտիկ նշանը սեղմել, add by URL, paste ընել link-ը

– Online Outlook ի համար (Hotmail) Calendar, Import, Subscribe, paste ընել link-ը

Ծանօթութիւն՝ 1. Notifications ստանալու համար, calendar notifications on դնել ելեկտրոնային գործիքներուն մէջ

2. Android-ի հին ըլլալու պարագային, արձանագրել օրացոյցը Gmail Desktop-ի միջոցով, ապա հեռախօսին օրացոյցը sync ընել

https://www.google.com/calendar/ical/mqlf7eiksh84g49bgg20rbm0v0%40group.calendar.google.com/public/basic.ics